Творча програма  «Краєзнавець».

(2011 – 2015)

Мета програми: виявити, зібрати, зберегти і надати в користування матеріали краєзнавчого характеру; виховання патріотизму, національної самосвідомості, поваги до історії, традицій Бердянщини, поширення поглиблення знань про неї серед читачів бібліотеки, підвищення громадського престижу бібліотечного краєзнавства.

Завдання програми - працювати за такими напрямками:

Літературно-мистецьке краєзнавство- вивченням та залученням користувачів бібліотек до творчості авторів, які писали про Бердянськ, чи творили в ньому, до музики місцевих композиторів.

Етнографічне краєзнавство - цей напрям передбачає вивчення народної матеріальної і духовної культури, фіксація відомостей про традиційне народне житло, одяг, їжу, промисли і ремесла, звичаї, вірування, обряди, народні знання нашого краю .

Художнє краєзнавство - популяризація літератури про пам’ятники культури, образотворче та театральне мистецтво Бердянщини.

Популяризація історико-краєзнавчої літератури про пам’ятки культури, народну творчість, місцевий фольклор, як найважливіший засіб естетичного і патріотичного виховання молоді.

Екологічне краєзнавство - вивчення природного ландшафту, охорона і примноження природних багатств рідного краю.