Правила користування бібліотекою

  Бібліотека-філія для дітей створює умови для реалізації конституційного права  юних громадян на знання, освіту, користування культурними досягненнями, інформацією (Конституція України; Конвенція ООН про права дитини; Статут ЦБС м. Бердянська).

 ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

Юні громадяни України віком до 14 років, незалежно від соціального і майнового стану, расової і соціальної приналежності , мовних ознак, статі, освіти, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також їх батьки, фізичні і юридичні особи, які мають професійне відношення до проблем дитячого читання, мають право на бібліотечне обслуговування.

Бібліотекою можуть користуватися громадяни, які не є основними користувачами: учні 10-11 класів, студенти спеціальних, середніх і вищих навчальних закладів, що вивчають дитячу літературу, а також іноземці  та особи без громадянства, що перебувають в Україні.

Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий    апарат;

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування  документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

 ЯК ЗАПИСАТИСЯ ДО БІБЛІОТЕКИ

 Діти і підлітки до 14 років записуються до бібліотеки на підставі документа – паспорта або іншого документа, що його замінює, який пред’являють їх батьки  або опікуни.

У разі зміни місця проживання, прізвища або інших  особистих даних, користувач у місячний термін повинен повідомити про це бібліотеку.

 ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

 Користувачі зобов’язані дотримуватись правил користування бібліотекою.

За втрату або пошкодження документів з фонду бібліотеки вони повинні замінити його аналогічним чи тим, що визнаний бібліотекою рівноцінним; при неможливості заміни – відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

За втрату або псування документів із фонду бібліотеки неповнолітніми користувачами, відповідальність несуть їх батьки, опікуни, установи, під наглядом яких вони перебувають.

У випадку злісного порушення Правил користування та пошкодження майна бібліотеки, несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних та інших об’єктів інтелектуальної власності, користувачі несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 ПРАВА БІБЛІОТЕКИ

-  Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки;

-  Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами бібліотеки.

 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ

 Користувач має право отримати одноразово не більш ніж 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.

Строк користування документами може бути подовжений на прохання користувача, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

При видачі додому документів, які мають підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами, як забезпечення виконання ними зобов’язань, щодо повернення  одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін, і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються  на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення  бібліотечних документів.

 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ

 Кількість бібліотечних документів для опрацювання не обмежується. Виносити літературу з читального залу без дозволу бібліотекарів заборонено. Рідкісні, цінні документи, довідкові видання  видаються для користування тільки в читальному залі.